Sverige
halkar efter!
Vi har länge varit ett innovativt teknikland.
Men faktum är att vi är på väg att halka efter. Kortsiktiga politiska beslut har lett till att utbildningssystemet går i otakt med samhällets utveckling och arbetsmarknadens behov.
Inte mycket har hänt sedan internet såg ut såhär.
Sveriges
STEM-strategi
STEM-Filmen
Landet_som_stod_kvar_på_perrongen.movie
Play >
Inga filer hittades
Vi har länge varit ett innovativt teknikland.
Men faktum är att vi är på väg att halka efter. Kortsiktiga politiska beslut har lett till att utbildningssystemet går i otakt med samhällets utveckling och arbetsmarknadens behov.
Inte mycket har hänt sedan internet såg ut såhär.
8av10
8 av 10 teknikföretag i Sverige har brist på rätt kompetens och ett av fem företag överväger eller har redan flyttat jobb utomlands.
För att Sverige inte ska halka efter behövs kraftiga satsningar på STEM!
Ladda ner
Det finns ingen strategi :'(
Ladda ner Sveriges STEM-strategi:
STEM är ett etablerat begrepp internationellt.
I Sverige vet för få vad STEM är och varför det är viktigt.
VAD ÄR STEM?
STEM är ett samlingsbegrepp för de kompetenser
som behövs för att Sverige ska vara ett innovativt land i framkant.
STEM är ett samlingsbegrepp för de kompetenser som behövs för att Sverige ska vara ett innovativt land i framkant.
Begreppet inkluderar främjande av kreativitet, problemlösning och innovationsförmåga.
Men svensk utbildning bygger inte STEM-kompetens
Mer än var tionde elev i årskurs nio når inte godkänt på nationella provet i matematik
av högstadielärarna som undervisar i teknik saknar behörighet.
(Och skillnaden mellan kommuner är enorm)
Och Sverige kan inte ligga i framkant om vi tappar halva befolkningen
Två av tre STEM-inriktade gymnasieprogram väljs bort av tjejer
18%
Teknikprogrammet
10%
Industritekniska programmet
55%
Naturvetenskapliga programmet
En av de vanligaste anledningarna till att tjejer väljer bort teknikutbildningar är bristande självförtroende i matematik.

Detta trots att tjejer presterar bättre än killar.
Och den skeva könsfördelningen fortsätter även upp inom högre utbildning
Men, men....
"Ligger inte Sverige i framkant?"
Kanske du tänker nu?
I Sverige är vi ju starka på teknikområdet. Vi har en lång industrihistoria och många nya techföretag. Behöver vi verkligen oroa oss?
Ja, just därför.

Det är en viktig del av Sveriges DNA och Sveriges konkurrenskraft. Dessutom kommer hela arbetslivet att kräva mer STEM-kompetens. Därför satsar nu andra länder på att utveckla sina utbildningssystem och öka antalet studenter på STEM-utbildningar.
Så vad vill Teknikföretagen?
Sverige behöver en STEM-strategi!

Med det menar vi ett samlat grepp om utbildningsväsendet för att framtidssäkra det. Det är regeringens ansvar och behöver lösas mellan ministrarna Johan Pehrson, Lotta Edholm och Mats Persson.
Sätta upp ett antal kortsiktiga och långsiktiga mål
Konkretisera reformer
Se till att det blir verkstad genom en handlingsplan med insatser genom hela utbildningssystemet
Om Teknikföretagen fick bestämma…
Alla utbildningssystem är unika och STEM-satsningar behöver anpassas efter landets utmaningar, möjligheter och förutsättningar. Men exempel på några mål som vi tycker är relevanta för Sveriges del är:
Alla elever bör undervisas av behöriga lärare i STEM-ämnen och lärare bör fortbildas
Alla elever bör nå minst godkänt i matematik så att de kan börja på gymnasiet
Utveckla teknikundervisningen i grundskolan för att öka relevansen för både tjejer och killar
Premiera samverkan med näringslivet i ingenjörsutbildningarna
Öka antalet sökande till ingenjörsutbildningar (inklusive en jämnare könsfördelning!)
Lyckas vi finns mycket av vinna. För varje person som är direkt sysselsatt inom industrin skapas i snitt ytterligare 1,2 arbetstillfällen.
För en fördjupad bild av statistiken på denna sida eller mer information om Teknikföretagens aktiviteter klicka här.
Close Cookie Preference Manager
Nödvändiga
Nödvändiga cookies låter dig använda webbplatsen genom att aktivera grundläggande funktioner, såsom navigering. Webbplatsen fungerar inte korrekt utan dessa cookies.
Made by Flinch 77
Oops! Something went wrong while submitting the form.